U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen het product te retourneren. Dit recht heeft u niet voor producten die speciaal voor u op maat zijn gemaakt. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. U kunt ook eerst binnen 30 dagen na ontvangst uw retour bij ons aanmelden. Vervolgens heeft u nog eens 14 dagen om de producten daadwerkelijk terug te sturen.

Retouraanvraag
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, vragen wij u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. We verzoeken u om contact op te nemen via ons telefoonnummer (0519-250086) of email (info@drentenvandijkshop.nl). Vermeld hierbij het bestelnummer. Wij vragen u om hierbij het bestelnummer te vermelden. We verzoeken u het product voor zover redelijkerwijs mogelijk onbeschadigd en ongebruikt in (indien redelijkerwijs mogelijk) originele verpakking retour te zenden. Nadat u de retouraanvraag heeft ingediend, ontvangt u een mail met daar in de instructie voor het retourneren van het pakket.
U kunt hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Kosten retourneren
Retourneren binnen de zichttermijn van 30 dagen rekenen wij voor standaard € 7,- retourkosten voor een gewoon PostNL postpakket voor Nederland en €10,- voor België. Bij pakketten  boven het formaat van 50 x 50 x 50 cm of gewicht boven de 15 kg rekenen wij €12 retourkosten. Uitzondering daarop: voor het retourneren van een sale product, zijn de kosten voor eigen rekening van de klant. Voor het retourneren afhalen van een pakket groter dan dit formaat of een pakket op een pallet rekenen wij €60,- retourkosten voor Nederland en België € 80,-. Eventueel een pakket laten afhalen is ook mogelijk tegen meerkosten. Na het ontvangen van uw retouraanvraag per mail, ontvangt u van ons per mail een etiket, die u uitprint en op de doos plakt. Het pakket kunt u afgeven bij een PostNL/bpost locatie. Bij het servicepunt hoeft u niet meer voor de verzending te betalen. Bij het retourneren van een pallet maken we een ophaal afspraak. Wij adviseren een afgiftebewijs aan de medewerker van het servicepunt te vragen, dit is het bewijs van uw retourzending.
Uiteraard kunt u de producten ook via een andere vervoerder retourneren. Gebruik hiervoor ons retouradres: Drent & van Dijk, Fortuinweg 4, 9101 PE Dokkum.
De retourkosten voor pakketjes buiten Nederland en België in overleg.

Terugbetaling
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen
u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen na ontvangst is verstreken, of wanneer u uw herropeing eerst aanmeldt, voordat de termijn van 14 dagen na aanmelding retour is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Hiervoor behouden wij ons het recht om kosten in rekening te brengen.